Zakres działania

 Zakres naszych działań:

  • organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych,
  • koordynacja prac kulturalno – oświatowych w gminie,
  • promocja działalności literackiej i artystycznej mieszkańców,
  • organizacja wystaw, przeglądów w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego,
  • promocja ruchu artystycznego i twórczości ludowej na zewnątrz gminy.

Mnogość inicjatyw podejmowanych przez Gminne Centrum Kultury świadczy o naszej aktywności i zaangażowaniu. Staramy się, aby mieszkańcy naszej gminy mogli w równym stopniu korzystać z organizowanych przez nas imprez czy projektów. Współpracujemy także z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zorganizować jeszcze więcej wydarzeń i projektów przeznaczonych dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Nasza strona internetowa umożliwi nam informowanie Państwa na bieżąco o naszych inicjatywach i nadchodzących wydarzeniach.

Skip to content