Centrum kultury

Gminne Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą jest instytucją kulturalną powołaną do życia Uchwałą Nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 28.11.2013 r. w sprawie połączenia instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Józefowie nad Wisłą i Gminnej Biblioteki Publicznej w Józefowie nad Wisłą. Jednostka została wpisaniu do rejestru instytucji prowadzonego przez organizatora – Gminę Józefów nad Wisłą pod nr 3 w dniu 01-01-2014 roku.

Główna siedziba Gminnego Centrum Kultury znajduje się w Józefowie przy ul. Parkowej 13.

Podstawowym celem działania GCK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej i sportowej, rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie, ochrona i promocja kultury, sportu i turystyki w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalnych, sportowych i turystycznych społeczeństwa.

Gminne Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą

ul. Parkowa 13,

24-340 Józefów nad Wisłą

tel. 81 828 50 78

NIP 717-18-30-114,

Regon 061630185

Nr konta 33 8729 0000 0000 2251 2000 0010

Świetlice wiejskie

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Józefowie nad Wisłą działa od 1949 roku. Filie Biblioteczne zostały założone w latach sześćdziesiątych i obecnie na terenie gminy istnieją trzy w : Starych Boiskach, Chruślankach Józefowskich i Prawnie.

Koła gospodyń wiejskich

Obiekty sportowe

Stadion sportowy

Lodowisko

Lodowisko zaprasza na doskonałą zabawę na lodzie.

Boisko wielofunkcyjne Orlik

Od poniedziałku do niedzieli.

Misja Gminnego Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą:
Istniejemy po to, by pobudzać w ludziach chęć do działania i obcowania z kulturą.
Mieszkańcy są naszym potencjałem, a ich pomysły naszym mechanizmem napędowym.
Chcemy sprzyjać ich rozwojowi osobistemu i tworzyć warunki do integracji mieszkańców gminy Józefów nad Wisłą.

Skip to content